Přes 15 let se svou činností zaměřujeme na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti úpravy vod a životního prostředí. Naše úpravny a čističky pitných vod používají lidé po celém světe.


14 . 3 . 2018

Financování IWET CONCEPT

Firma IWET a.s. nabízí odložení splatnosti financování svých produktů – mobilní úpravny vody Iwet CONCEPT až na tři roky ve spolupráci s exportní bankou Česká republika.


 

quality_flags.jpg, 15kB

ČESKÁ KVALITA

IWET a.s. je ryze ČESKOU SPOLEČNOSTÍ zjištěnou výhradně českým kapitálem. Založenou na dlouhé tradici českých průmyslových podniků, dobře známých ve světe.

quality_tuv.jpg, 15kB

ŘÍZENÍ
JAKOSTI

>
quality_iso.jpg, 15kB

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

>