Přes 15 let se svou činností zaměřujeme na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti úpravy vod a životního prostředí. Naše úpravny a čističky pitných vod používají lidé po celém světe.


O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

IWET - Industrial water and environmental technology.

Společnost IWET a.s. je ryze česká mateřská firma zastoupena výhradně českým kapitálem. Byla založena v roce 1999 za účelem sdružení odborníků, kteří se desítky let zabývali navrhováním a realizací technologií čištění vod ve více než 15 zemí světa. Dále navázala na velmi dlouhou tradici českých průmyslových podniků, které jsou známy ve většině zemí světa.

Společnost IWET a.s. se zaměřuje na rozvoj, výrobu a instalaci technologií určených pro čištění a úpravu pitných a procesních vod. Při návrhu a dodávce technologií využíváme převážně vlastních dlouholetých zkušeností a produktů vyvinutých a vyrobených ve svém výrobním závodě.

Všechny výrobky firmy IWET a.s. mají platné certifikáty ISO:14000, .

IWET a.s. je uznávaným odborníkem na trhu již mnoho let hlavně pro svůj individuální přístup řešení technologických procesů a optimálním a efektivním návrhem technologií. Díky svým inženýrům a odborníkům garantuje profesionální přístup k řešení problémů. Na českém trhu jsou našimi klienty města, obce a průmyslové podniky. Nejvíce se však soustředíme na export a instalace našich zařízení v zahraničí, do míst, kde je nedostatek nezávadné pitné vody. Naše zařízení jsou umístěna např. Španělsko, Maroko, Mongolsko, Kazachstán, Rusko-Sibiř, Indie, Indonésie, Mexiko, atd. Pro tyto zákazníky navrhujeme a dodáváme především úpravny pitných a čistírny technologických vod tak, aby splnily nejpřísnější evropské a světové normy na kvalitu pitných vod nebo individuální požadavky na kvalitu vody v jednotlivých průmyslových odvětví.

Zdroje k výrobě pitné vody pro IWET úpravny jsou vody podzemní a povrchové.

Od roku 2004 začala společnost intenzivně vyvíjet mobilní úpravny vody o různých modifikacích a systémech IWET CONCEPT RWT - „RIVER-WELL TECHNOLOGY “, které jsou neustále inovovány dle nejnovějších standardů v odborném světě a na základě konkrétních potřeb a přitom jsou schopny pracovat i ve velmi náročných podmínkách v různých částech světa.

Hlavní výrobní směr IWET jsou kompaktní úpravny pitných vod, které jsou instalovány v kontejnerech dle ISO standartu. Tyto úpravny je možno velmi jednoduše přepravovat a ve velmi krátkém čase uvést do provozu.

Celý technologický proces těchto úpraven je plně automatický – řízen českým průmyslovým počítačem AMIT nové generace a všechny úpravny IWET CONCEPT pracují s minimálními nároky na obsluhu.

IWET CONCEPT


 

quality_flags.jpg, 15kB

ČESKÁ KVALITA

IWET a.s. je ryze ČESKOU SPOLEČNOSTÍ zjištěnou výhradně českým kapitálem. Založenou na dlouhé tradici českých průmyslových podniků, dobře známých ve světe.

quality_tuv.jpg, 15kB

ŘÍZENÍ
JAKOSTI

>
quality_iso.jpg, 15kB

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

>