Přes 15 let se svou činností zaměřujeme na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti úpravy vod a životního prostředí. Naše úpravny a čističky pitných vod používají lidé po celém světe.


PRODUKT

NAŠIM CÍLEM BYLO VYTVOŘIT UNIVERZÁLNÍ ÚPRAVNU PRO PITNÉ VODY.

VŠECHNY PRODUKTY IWET CONCEPT JSOU VÝHRADNĚ VYVINUTY ODBORNÍKY společnosti IWET a.s. Czech Republic a vyrobeny v České republice na vysoké technické úrovni s evropskou kvalitou. Firma IWET, a.s. vždy zajišťuje uvedení do provozu, vyučení úpravny, předání úpravny zákazníkovi a zaškolení obsluhy na místě instalace.

iwet_rwt15_product

Výkonové řady RWT – River Well Technology

Typ Průtok (m 3 / hod) Rozměry: délka x šířka x výška El. Příkon Hmotnost
RWT 5 5 1 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
7 kW 8 600 kg
RWT 10 10 1 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
9 kW 8 700 kg
RWT 15 15 1 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
12 kW 8 800 kg
RWT 30 30 2 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
16 kW 17 600 kg
RWT 50 * 50 3 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
19 kW 26 400 kg
RWT 60 * 60 3-4 ks ISO kontejner
6 m x 2,4 m x 2,4 m
20 kW 35 200 kg
RWT 100 * 100 3 ks ISO kontejner
12 m x 2,4 m x 2,4 m
36 kW 37600 kg
  • Úpravny na speciální objednávku

     UPOZORNĚNÍ:

Hodnoty v tabulce jsou uvedené pro úpravnu pitné vody, která funguje za ideálních podmínek. Ideálními podmínkami rozumíme například teplotu, která neklesá pod 8°C, tlaková ztráta na všech filtrech je minimální - filtry jsou promyté, co nejlepší využití pracovní charakteristiky čerpadla, žádné přisávání vzduchu. Číslo uvedené za modelem úpravny není výkon, ale průtok, který úpravna dodává v reálněm čase. Pří výpočtu množství vody, které je úpravna schopna dodat za hodinu či den je potřebné brát v úvahu čas na promývání filtrů, čas na doplnění zásobníku vody, čas na doplnění nádrží pro chemii, čas na údržbu a další. Tato skutečnost může snížit množství vody dodané za hodinu až o 20%.

Fotogalerie - produkt


 

quality_flags.jpg, 15kB

ČESKÁ KVALITA

IWET a.s. je ryze ČESKOU SPOLEČNOSTÍ zjištěnou výhradně českým kapitálem. Založenou na dlouhé tradici českých průmyslových podniků, dobře známých ve světe.

quality_tuv.jpg, 15kB

ŘÍZENÍ
JAKOSTI

>
quality_iso.jpg, 15kB

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

>