Přes 15 let se svou činností zaměřujeme na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti úpravy vod a životního prostředí. Naše úpravny a čističky pitných vod používají lidé po celém světe.


SPECIFIKACE ÚPRAVNY RWT IWET CONCEPT 1X MODUL

 1. ISO kontejner 20“
 2. Hlavní vodní čerpadlo úpravny řízeno počítačem Amit a frekvenčním měničem (regulace výkonu úpravny podle kvality surové vody a požadavku na množství pitné vody v rezervoáru)
 3. Zpětná klapka zamezující úniku tlaku z úpravny při jejím odstavení
 4. Hydrocyklon nerez ocel germany – speciální systém IWET CONCEPT antikavitation
 5. Kvalitní indukční vodoměr české výroby
 6. 2ks paralelních plně automatických diskových filtrů o průměru 250 mm (při praní neodstavuje úpravnu)
 7. Ozonový generátor české výroby 15gramů /hodina s přesnou regulací potřebného ozonu
 8. Ozonový reaktor s dvojitým speciálním dávkovacím difusorem IWET CONCEPT pro plnohodnotné nasycení vody ozonem
 9. Destruktor přebytečného ozonu IWET CONCEPT system
 10. Statický směšovač nerez ocel germany system iwet injection concept (6x směšovací bariéra) s dávkováním reagentu
 11. Dvoustupňový turbomísič nerez ocel germany systém IWET CONCEPT antikavitation - 2000otáček/minuta se speciálním antivibračním uložením
 12. Třístupňová flokulační komora nerez ocel germany systém IWET CONCEPT s mísičem + aktivní zpožďovač flokulace
 13. 3x filtr komorový nerez ocel germany průměr 800mm systém IWET CONCEPT – náplň carbonpísek iwet (výměna 1x za 8let) s speciálním systémem praní proti sobě, bez potřeby vyrobené čisté vody na praní filtrů (spotřeba prací vody ! 1,2 – 2% vody !!!) Speciální systém pro vyplavení náplně při výměně náplní.
 14. 2x uhlíkový komorový filtr nerez ocel germany systém IWET CONCEPT, průměr 800mm a 1100mm s dvojitým jištěním proti vymytí náplně z filtrů náplň Carbon aktive uhlí, se speciálním systémem praní proti sobě bez potřeby vyrobené čisté vody na praní filtrů (spotřeba prací vody ! 1,2 – 2% vody !!!) Speciální systém pro vyplavení náplně při výměně náplní.
 15. Statický směšovač nerez ocel germany system iwet injection concept (4x směšovací bariéra)
 16. Elektrický regulační ventil germany průměr 25mm řízený českým počítačem AMIT (special software IWET CONCEPT) Automatická regulace tlakové ztráty
 17. UV lampa 180W lampy - germany (plášť nerez ocel)
 18. Samostatná regulace pH řízená počítačem AMIT CZ (během procesu 2x změna pH)
 19. 4x řídicí sondy (Itálie) pro přesné dávkování reagentů (2x redox,2x pH)
 20. 5x pozice pro dávkování reagentů řízené počítačem AMIT CZ
 21. 5x kvalitní dávkovací čerpadlo pro reagenty
 22. Speciální hlídání hladiny reagentů řízené počítačem AMIT CZ s dálkovým upozorněním obsluhy pro nutnost doplnit reagenty
 23. Mobilní laboratoř germany fotospetrometr včetně reagentů
 24. KOMPLETNÍ Sestava náhradních dílů a komplet nářadí, které umožnují všechny případné opravy bez cizí pomoci.
 25. Dálkový přenos přes internet umožňující – dálkovou správu z dispečinku obsluhy a přenos obrazu displeje na počítač nebo Mobilní telefon obsluhy, pomoc na dálku od operátora IWET při poruchách, kompletní hlášení o technickém stavu úpravny, ukazatel množství čisté upravené vody v tanku, Hlášení množství reagentů v zásobnících a upozornění přes email a sms na docházející reagenty
 26. Speciální systém IWET CONCEPT – napájecí transformátory bez potřeby nulového vodiče, vyrovnávací systém pro výkyvy napájecího napětí proti poškození počítače a software a ostatní elektroniky
 27. Bezúdržbové ovládání kvalitních vzduchových ventilů, český kompresor
 28. Solenoidní ovládací ventily s vizuální (dioda) kontrolou sepnutí pro rychlou orientaci stavu
 29. Měření teploty vstupní vody pro řízení procesu úpravy počítačem AMIT CZ
 30. Měření teploty vzduchu v úpravně pro kontrolu vytápění – protimrazové opatření
 31. Kamerový systém uvnitř úpravny
 32. Venkovní maják a siréna pro upozornění obsluhy na poruchu nebo blížící se konec reagentů
 33. Havarijní počítačový systém pro odstavení úpravny v případě poruchy nebo nedostatku vody na vstupu (zabraňuje zničení zařízení v úpravně)
 34. Systém automatic start IWET CONCEPT – plně automatický start úpravny bez zásahu obsluhy na základě požadavku z tanku
 35. Systém voda start IWET CONCEPT !!! – pokud úpravna stojí ve STANDBY režimu více jak 6 hodin, tak nejdříve vypere filtry a vrátí vodu do zásobníku surové vody. Neznehodnocuje tak čistou pitnou vodu zvětralou vodou z filtrů

 


 

quality_flags.jpg, 15kB

ČESKÁ KVALITA

IWET a.s. je ryze ČESKOU SPOLEČNOSTÍ zjištěnou výhradně českým kapitálem. Založenou na dlouhé tradici českých průmyslových podniků, dobře známých ve světe.

quality_tuv.jpg, 15kB

ŘÍZENÍ
JAKOSTI

>
quality_iso.jpg, 15kB

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

>